وزارت خارجه اردن روز سه شنبه سفیر رژیم صهیونیستی در این کشور را در اعتراض به بازداشت دو شهروند اردنی در فلسطین اشغالی احضار کرد.