وزارت دفاع تایوان تأیید کرد که روز دوشنبه همچنان کشتی‌ها و هواپیما‌های جنگی را اطراف این جزیره ردیابی کرده است.