ارتش لبنان از ارسال ١٣ خودرو «هاموی» و ۱۱ کامیون و تجهیزات نظامی از آمریکا به این کشور خبر داد.