فرمانده ارتش سودان دستور داد تا چهار وزیر بازداشت‌شده دولت حمدوک آزاد شوند.