«محمد حمدان دقلو» ملقب به حمیدتی، فرمانده نیروهای واکنش سریع سودان، امروز(دوشنبه) بر تعهد به تشکیل دولت غیرنظامی و بدون قیمومیت، برگزاری انتخابات ۲۰۲۳، تأمین امنیت و حمایت از تظاهرات مسالمت آمیز و دموکراتیک در کشور تاکید کرد.