گمان می‌رود که واگنر توسط “یوگنی پریگوژین” تاجری که ادعا می‌شود آژانس تحقیقات اینترنت ملقب به “کارخانه ترول روسیه” را نیز اداره می‌کند تامین مالی می‌شود. نیرو‌های مسلح روسیه از نزدیک با این گروه همکاری می‌کنند و طبق گزارش‌های منتشر شده مهمات و هواپیما‌های ترابری در اختیار آن گروه قرار می‌دهند. رئیس سرویس امنیتی اوکراین واگنر را به “ارتش خصوصی پوتین” تشبیه کرده است.