معاون وزیر دفاع آمریکا گفت، دولت واشنگتن اذعان داشته که کمک نظامی‌اش به اوکراین زرادخانه‌های آمریکا را کم می‌کند و فشار بیشتری بر صنایع دفاعی این کشور وارد می‌آورد.