وزیر خارجه فرانسه با ادعای اینکه ایران برنامه هسته‌ای خود را تا مرحله “پیش از نهایی شدن” پیش برده است اذعان کرد که ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری می‌کند.