یک سناتور ارشد آمریکایی بر این باور است که حزب جمهوریخواه نمی‌تواند بدون دونالد ترامپ رو به جلو حرکت کند.