وزیر امورخارجه پیشین اوکراین مدعی است که گروهی از افراد اطراف ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به طور مخفیانه در حال بحث درباره نحوه برکناری او از قدرت هستند.