یک فرمانده نظامی ارتش صهیونیستی مدعی آمادگی نیرو‌های تحت فرماندهی خود در جنوب فلسطین اشغالی جهت هرگونه مواجهه محتمل بعدی در غزه شد.