رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا به بیان ادعاهایی علیه ایران پرداخت.‌