من فکر می‌کنم که اوضاع متشنج‌تر خواهد شد، زیرا رئیس‌جمهور جدید ایران، اولاً یک فوق اصولگرا است، وی اخیراً اعلام کرده است که کشورش “آماده برقراری ارتباط با همه به جز اسرائیل است”.