رئیس کنست رژیم اشغالگر قدس که به بهانه سالروز هولوکاست به آلمان سفر کرده، بخش قابل توجهی از گفت و گوهایش با مقامات برلین را به موضوع مذاکرات ایران و گروه ۱+۴ در وین اختصاص داد که حاکی از نگرانی شدید این رژیم اشغالگر از روند رو به جلوی این مذاکرات است.