سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنان از ناآرامی‌ها در ایران حمایت کرد و منکر نقش واشنگتن در آشوب‌ها شد.