نخست وزیر فرانسه گفت به دلیل تشدید همه گیری کووید ۱۹ در این کشور محدودیت‌ها همچنان ادامه دارد.