معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی عراق با تظاهرات در برخی از شهر‌های این کشور بار دیگر مخالفت خود با این نتایج را اعلام و بر محاکمه حمله کنندگان به معترضان در تظاهرات هفته گذشته تأکید کردند.