رودی گارسیا سرمربی جدید تیم پس از بررسی گزارش‌های فنی در مورد آن‌ها تایید کرده است که در فصل آینده نیازی به این بازیکنان ندارد.