پس از انتشار گزارش‌های مختلف، بالاخره تعدیل نیرو در توییتر تایید شد و امروز فرایند اخراج کارمندان شروع می‌شود.