در حالی که دبیر مطبوعاتی کاخ سفید با واکسیناسیون معلمان علیه ویروس کرونا پیش از بازگشایی مدارس در آمریکا مخالفت کرد، کاملا هریس معاون اول رییس جمهوری ایالات متحده انجام این کار را ضروری می‌داند.