سه شرکت برتر هواپیمایی چین به جای خرید هواپیماهای بوئینگ، ۳۰۰ هواپیمای ایرباس اروپایی خریده‌اند.