منابع رسانه‌ای عبری زبان از تشدید اختلاف نظرها میان نفتالی بنت نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی و یائیر لاپید نخست وزیر موقت و تحریم جلسه یکشنبه شب کابینه این رژیم توسط بنت خبر می‌دهند.