علی رغم آنکه مقامات آمریکایی در دولت بایدن در هفته های گذشته موضع گیری های متعدد و گاها متفاوتی در مورد ایران و مسئله برجام اتخاذ کرده اند، اما هنوز مختصات راهبرد واشنگتن در قبال ایران چندان شفاف نیست و مبهم است. برخی ناظران این ابهام را ناشی از سردرگمی دولت جدید آمریکا می دانند و برخی دیگر آن را حساب شده تلقی می کنند.