احزاب تونس در بیانیه ای اعلام کردند: «نظام قیس سعید شایستگی حکمرانی را ندارد و همه باید برای پایان دادن به آن تلاش کنند. یکی از راه‌ها برای نجات کشور تحریم نمایش انتخابات است.»