با افزایش شمار امضاء کنندگان طومار برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام در انگلیس، مقرر شد که این موضوع در دستور کار بررسی پارلمان قرار گیرد. این تحول در کنار فشار فزاینده احزاب مخالف دولت برای برکناری لیز تراس از قدرت، احتمال تغییر و تحول سیاسی در ماه‌های آینده را بشدت افزایش داده است.