یک نماینده پارلمان اردن یادداشتی را برای بررسی رای اعتماد وزیر نیرو در پی قطعی برق در مه گذشته مطرح کرد.