دولت فرانسه استفاده از ماسک در وسایل حمل و نقل عمومی برای کودکان بالای ۶ سال را اجباری کرد.