گزارش های تحلیلی از دو وزارتخانه در آمریکا نشان می دهد واشنگتن می داند تحریم ها علیه روسیه بر اقتصاد خودش و جهان، تاثیرات فاجعه باری دارد.