فورتسکیو دارای ۱۶مجموعه قطار مختلف است که هر یک از آن‌ها حدود ۲.۸ کیلومتر طول و ظرفیت حمل ۳۴ هزار و ۴۰۴ تن سنگ آهن در ۲۴۴ واگن را دارد.