«حسام زکی» معاون دبیرکل اتحادیه عرب امروز(پنج شنبه) پس از دیدار با میشل عماد عون رئیس جمهوری لبنان گفت که وضعیت این کشور بحرانی است.