اتحادیه اروپا روز دوشنبه با اتهاماتی مداخله جویانه ۲۹ فرد و ۳ نهاد ایرانی را وارد لیست تحریم‌های خود کرد.