کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی، کشور‌های عضو اتحادیه اروپا را در مرگ هزاران پناهجو در دریای مدیترانه مقصر دانست.