مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا علی‌رغم بیان اینکه زمان برای مذاکرات برجام محدود است گفت به این گفتگو‌ها خوش‌بین است.