یک دیپلمات ارشد ترکیه از تمایل به تداوم روابط مثبت آنکارا با اتحادیه اروپا و عضویت در این اتحادیه خبر داد.