آلمان اعلام کرد: اتحادیه اروپا قصد دارد در مورد قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست تحریمی خود به زودی تصمیم بگیرد.