وزیر خارجه سوئد امروز با نقض قوانین بین المللی در لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل از وضع تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران در حمایت از اغتشاش‌گران خبر داد.