وزارت دفاع آمریکا از تشدید تنش ها در شمال سوریه ابراز نگرانی کرد.