هشت قلاده شیر آسیایی در یکی از باغ وحش های هند به کروناویروس آلوده شده اند.