رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند ۲۴۰ نفر از دریافت کنندگان واکسن، کرونا مثبت تشخیص داده شده و ناقل بیماری هستند.