بلومبرگ خبر داده در روز دوشنبه یک میلیون نفر در آمریکا به کرونا مبتلا شدند که تقریباً دو برابر رکورد ابتلای روزانه ثبت شده بود.