بنا بر آمار اعلامی دولت انگلیس، تاکنون در این کشور ۵ میلیون و ۶۴۲ هزار و ۲۲۷ نفر به کرونا مبتلا شده اند.