در شبانه روز گذشته ۵۷ هزار و ۷۲۵ نفر دیگر بر شمار بیماران کرونایی در انگلیس افزوده شد.