تعداد روزانه ابتلا به کووید ۱۹ در هند برای اولین بار از ۴۰۰ هزار نفر گذشت.