مقامات بهداشتی انگلیس اعلام کردند که در حال حاضر ۱۷۳۵ مورد تایید شده ابتلا به آبله میمونی در این کشور شناسایی شده که سه چهارم این موارد در لندن گزارش شده است.