ائتلاف سعودی سه استان مأرب، البیضاء و صعده در یمن را بمباران کرد.