یک رسانه آلمانی در مطلبی به اهمیت بالای انتخابات ریاست جمهوری ایتالیا برای اروپا پرداخت که قرار است چند روز آینده برگزار شود.