در سایه بهبود روابط استثنایی بین دو کشور و سفر اردوغان به ابوظبی، این امکان وجود دارد که ترکیه یک پایگاه نظامی در امارات تشکیل دهد که مشابه پایگاه آن در قطر باشد، که فعالیت رسمی خود را در سال ۲۰۱۷ آغاز کرد.