آمادگی برای برگزاری نشست ۳ کشور مهم روند آستانه یعنی ایران، روسیه و ترکیه بازتاب گسترده‌ای در منطقه پیدا کرده است.