برخی منابع رسانه‌ای گزارش دادند که روسیه احتمال دارد یک سلاح اتمی را در مرز با اوکراین یا قطب شمال آزمایش کند.