ریاست بردی‌محمداف بر مجلس مصلحت خلق در کنار اصلاحات سال گذشته قانون اساسی و انتصاب اخیر سردار بردی‌محمداف به عنوان معاون نخست‌وزیر، نشان از آن دارد که ترکمنستان یک گام دیگر به انتقال قدرت نزدیک شده است.